Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

Zahradní jezírko - ukázka zapojení filtrace

Gravitační zapojení filtrace


V tomto systému voda samotíží natéká do filtru, proteče přes filtrační komory a na poslední komoru je připojeno čerpadlo, které nasává vodu z filtru a tlačí ji přes UV lampu zpět do jezírka. Tím, že je čerpadlo na konci systému, se jeho životnost zvyšuje, protože voda za filtrem už neobsahuje pískové částice.
Filtrace je umístěna v šachtě u jezírka blízko nejhlubší části a horní hrana filtru jen několik málo centimetrů nad hladinou vody.
Připojení na filtraci je přes gulu (dnovou vpusť) a skimmer (hladinový sběrač) a to každá větev samostatně 100 mm trubkou s šoupětem, které slouží jak k regulaci průtoku, tak i důkladnému odkalování a odstavení celého systému na zimu.
Tento systém splňuje požadavky na koupací jezírka, velmi vhodný je také pro chov ryb, zejména Koi kaprů.

 


Výhody systému:

- čerpadlo je napojeno tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el. proudem
- malá spotřeba elektřiny díky nulovému převýšení
- možnost použití úsporných čerpadel
- delší životnost čerpadla díky umístění za filtrem
- nízké provozní náklady
- žádné kaly na dně nejsou, dnová vpusť vše odsaje
- všechny díly filtračního systému jsou v jedné šachtě
- použití bezsítkového skimmeru, čistí se pouze filtr
- filtrace je schovaná v zemi
- tichý provoz


Nevýhody systému:

- pouze zhotovení šachty pro filtraci
- pro bezvadný chod je nutné automatické dopouštění vody
- cca 1m pod zemí je nutná kanalizace na odkalování nebo přečerpávací jímka
- po čištění filtr nespusíte dříve než nateče voda do finální výšky


Příklady filtrů pro gravitační zapojení:

- Tripond Center Vortex
- Tripond komorový filtr s vortexem
- Bubnové filtry
- Štěrbinové filtry

 

Biologická filtrace vody pro zahradní jezírka


Tímto pojmem označujeme soubor biochemických procesů, které probíhají ve vodě v přirozených podmínkách samovolně. Velmi zjednodušeně je to proces, při němž užitečné bakterie ve filtru odstraňují škodlivé látky z vody, které ohrožují život vodních živočichů a podporují nekontrolovatelný růst řas a sinic.

Podmínky pro správný průběh nitrifikačních procesů – Maximální účinnosti nitrifikačních procesů dosáhneme, pokud zajistíme pomalý průtok vody přes velké množství filtračního materiálu s bakteriemi při dostatečném nasycení vody kyslíkem.
Pro účinnou filtraci je potřeba dostatečně velký objem filtračních materiálů s co největší povrchovou plochou materiálu. Čím je tato plocha větší, tím více je užitečných bakterií ve filtru a „sežerou“ více škodlivin. Velikost filtru je zásadní, proto platí, že filtr není nikdy moc velký. Nenechte se při výběru oklamat slovy super, extra, speciál a vždy porovnejte celkový objem filtračních materiálů a velikost. Přijdete na to, že některé filtry jsou až 10x větší než konkurenční, ale v parametrech výrobců jsou na stejný objem vody. Účinnost biologické filtrace zásadně ovlivňuje předfiltr, čili mechanická filtrace. Jejím účelem je odstranit z vody rozptýlené nečistoty a drobné částice. To umožňuje nejen zachování maximální průhlednosti vody, ale také odstranění organických nečistot dříve, než se začnou rozkládat a zatěžovat vodu. Pokud tento stupeň filtrace chybí, dochází k rychlému zanášení biologické části filtru a tím snížení výkonu. Mezi nejčastěji používané mechanické filtry patří: vortex (odstředivka), štěrbinový filtr, kartáčová komora. Pravidelné čištění předfiltru je zárukou kvalitního chodu celé filtrace.
Aby bakterie dobře prospívaly, potřebují vodu a kyslík, proto je musíme neustále krmit průtočnou vodou. Filtrace se nesmí vypínat, došlo by k úhynu bakterií a tím k snížení výkonu filtru.
Naopak zvýšení lze docílit provzdušňováním filtračních materiálů. Dodržujte také maximální povolený průtok, čím je voda déle ve filtru, tím lépe.
Výběr filtračních systémů je veliký, rádi Vám pomůžeme s výběrem nebo návrhem řešení přímo na míru.Čerpadlové zapojení filtrace


Tento systém je nejčastěji používaný pro svou jednoduchost. Čerpadlo leží přímo v jezírku nebo v čerpadlové šachtě a tlačí vodu přes uv lampu do filtru, odtud voda samovolně vytéká zpět do jezírka. Často ve formě potůčku či vodopádu ,záleží jen na tom jak vysoko se umístí filtr. Použití je vhodné pro všechny druhy jezírek.

Čerpadlové zapojení

 


Čerpadlové zapojení s šachtou - vhodné pro chov ryb a koupací jezírka


Výhody systému:

- velmi snadná montáž
- v případě použití šachty pro čerpadlo může být napojeno i tzv. nasucho, proto nehrozí úraz el.       proudem a splňuje požadavky
koupacího jezírka.
- filtrace může být i hodně daleko od jezírka (vizuálně neškodí na zahradě)
- protože je filtr na povrchu, údržba je jednoduchá
- bezproblémový provoz i při větším úbytku vody

Nevýhody systému:

- pokud je čerpadlo v jezírku, jsou vidět hadice, přívodní kabel a okolo čerpadla zůstávají nečistoty.


Příklady filtrů pro čerpadlové zapojení:
většina filtrů lze zapojit čerpadlověTlakové zapojení filtrace


V tomto systému je voda výkonným čerpadlem tlačena do filtru, následně přes UV lampu zpět do jezírka. Tyto filtry jsou uzavřené a proto mohou být umístěné kdekoliv, i pod úrovní vodní hladiny, což jiné filtry neumožňují.Vhodné pro fontány a vodní hry.


Výhody systému:

- malé prostorové nároky na umístění filtrace
- vestavěná uv lampa - vše je v jednom
- tlaková filtrace může být i pod úrovní hladiny
- velký průtok, velký filtrační výkon – biologický i mechanický


Nevýhody systému:

- protože je filtrace tlaková, je nutné použití výkonnějšího čerpadla


Příklady filtrů pro tlakové zapojení:

- Oase Filtoclear 3000-30.000 (malá jezírka)
Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR