Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

Hodnota pH vody a zahradní jezírko

Hodnota pH vody a zahradní jezírko

Hodnota pH vody představuje jeden z nejdůležitějších faktorů pro všechno živé ve vodě. Ideální pro zahradní jezírka jsou hodnoty od pH 7 do pH 8. Mezní hodnoty při, kterých je nutný Váš zásah, jsou hodnoty pH 6 a pH 8,5. Časně ráno mohou být tyto hodnoty o něco nižší a večer zase vyšší.

Hodnota pH je ukazatelem síly kyseliny nebo zásady. Je rozdělena do stupnice od 0 až 14. Čistá voda s hodnotou pH 7 je označována jako neutrální, voda z vodovodu má zpravidla hodnotu pH mezi 7,0 a 7,5.
Alkalické roztoky mají hodnotu pH vyšší než 7. Čím výše se hodnota pH nachází nad 7, o to silněji je roztok alkalický. Kyselé roztoky mají hodnotu pH nižší než 7. Čím hlouběji pod 7 se hodnota pH nachází, tím kyselejší je voda. Silná kyselina je například koncentrovaná kyselina solná s hodnotou pH nižší než 1. Ale také nápoje s kyselinou uhličitou vykazují kyselou reakci.
V případě naměření hodnot pod pH 6 a nad pH 9 nemůže být u ryb vyloučeno poškození kůže a žáber, v extrémním případě to může vést k jejich uhynutí. Zvláště při vysokých hodnotách NO2(dusitany) a NO3(dusičnany)v kombinaci s vysokým pH vody (více než 8,5pH) vzniká čpavek, který je pro ryby vysoce toxický.

Z pohledu chemie má voda vzorec H2O. To znamená, že v jedné molekule vody se nacházejí dva atomy vodíku (H) a jeden atom kyslíku (O). Tyto vodní molekuly se rozkládají na hydroxidové ionty s negativním nábojem (OH-) a vodíkové ionty s pozitivním nábojem (H+). V součtu je přesto molekula neutrální.

Definice hodnoty pH byla stanovena na koncentraci vodíkových iontů. Aby se nemuselo pracovat s nešikovnými čísly, byla hodnota pH definována jako záporný logaritmus koncentrace vodíku. Při koncentraci vodíkových iontů např. 0,01 mol/l (= 10-2 mol/l) má příslušný roztok hodnotu pH 2.

Čím vyšší je koncentrace vodíkových iontů, tím nižší je pH-hodnota. Pokud klesne hodnota pH ze 7 na 6, zvětší se koncentrace vodíkových iontů o desetinásobek.

 

Zdroj: OaseSeznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR