Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

ŘASY V JEZÍRKU

Řasy jsou mikroskopické jednobuněčné formy živých rostlin, které jsou přítomny ve vegetaci, vzduchu, půdě i ve vodě. Řasy tedy patří mezi organismy, které se přirozeně vyskytují ve vodním prostředí. Je známo více jak 700 druhů různých řas a sinic. Pro svůj růst potřebují především světlo, kysličník uhličitý a živiny rozpuštěné ve vodě. V přírodních nádržích tvoří řasy významnou složku v potravním řetězci. Jsou součástí biotopu a slouží jako zdroj potravy a kyslíku pro plankton a ryby. Řasy se šíří mikroskopickými sporami a velmi brzy osídlí každé vodní prostředí s vhodnými podmínkami. Řasy také významně redukují obsah dusičnanů ve vodě a některé druhy (např. spirulina, chlorella) tvoří důležitou složku potravy ryb. Z tohoto důvodu se v japonské Niigatě v rybníčcích, určených k růstu ryb, řasy nelikvidují. Řasy jsou v jezírkách nežádoucí, i přes výhody, které přinášejí. Vláknité i mikroskopické formy se mohou reprodukovat ohromujícím tempem a zapříčinit nedostatek kyslíku ve vodním prostředí. Mimo možného kyslíkového deficitu je hlavním důvodem vzhled jezírka. Jezírko s neprůhlednou zelenou vodou se doma jen těžko obhajuje, byť by v něm byly ryby zdravější a méně stresované.

Rozlišujeme dva základní druhy řas, které si navzájem konkurují. Máte-li v jezírku zelenou vodu, která je způsobena přemnožením mikroskopické, jednobuněčné řasy, nebudete mít problémy s řasou vláknitou. Je to způsobeno tím, že tento konkurent vláknité řasy znemožní průchod světla pod hladinu a dokáže spotřebovat všechny volné živiny. Jezírko extrémně zarostlé vláknitou řasou naopak mívá vodu křišťálově čistou.

Mikroskopické druhy řas

Popis: Jsou to druhy volně se vznášející ve vodním sloupci. Tyto druhy řas můžeme jednotlivě spatřit pouze mikroskopem, ale ve velkém počtu způsobí zakalení vody do hnědé nebo zelené barvy.

Řešení: Potlačení růstu mikroskopických řas (zelené vody) je poměrně snadné. K jejich likvidaci, mimo kvalitní filtrace, postačí správně zvolit UV lampu a čerpadlo.

Stanovení výkonu UV lampy
jezírko bez ryb např. koupací: 2 W výkonu na 1m3 vody v jezírku
jezírko s rybami: 3 W výkonu na na 1m3 vody v jezírku

V případě, že neznáme přesný objem vody v jezírku nebo nám výpočet výkonu UV lampy nevychází přesně, vždy doporučujeme zvolit výkonnější model. Záření nelze předávkovat. Vstup do eshopu na UV lampy

Stanovení výkonu čerpadla
Výkon čerpadla nebo čerpadel se udává v m3/hod. a měl by odpovídat polovině objemu jezírka. Tento výkon je nutný k přečerpání celého objemu jezírka nejen přes filtr, ale hlavně přes UV lampu 1x za 2 hodiny. Takový poměr síly čerpadla a objemu jezírka je nutný pro udržení rovnováhy mezi narůstáním řasy a její likvidací v těle UV lampy.

Rady a doporučení: UVC světlo, které je i např. součástí slunečního svitu, je v UV lampě usměrněno a zesíleno. Čištění vody probíhá pouze v těle lampy, složení vody nijak neovlivňuje a ani se ní dál nešíří. Tento způsob úpravy vody je zdravotně nezávadný, používá se i k ošetření vody v bazénech pro plavání kojenců. Při užití UV lampy proti „zelené vodě“ se zcela vyhneme chemickým přípravkům, které proti této řase stejně nemají dlouhodobější účinek. Protože mikroskopická řasa ve vodním sloupci neustále roste, je průhlednost vody založena pouze na nepřetržitém provozu UV lamp a čerpadel.

Při rozhodování, jakou UV lampu zakoupit, doporučujeme zvolit značkový přístroj, který zaručí spolehlivost a dlouhou životnost. Zdánlivě levné přístroje mají většinou drahé náhradní žárovky a hůře dostupné náhradní díly. Další důležitý faktor je průměr a tvar těla UV lampy, protože pokud je tělo úzké, tak voda protéká příliš rychle a voda se nestačí dokonale prosvítit.

Doporučujeme výrobky od anglické firmy TMC, které máme dlouhodobě vyzkoušené na našich realizacích.

Intenzita záření v UV lampě slábne od jejího zprovoznění. Po cca 3 měsících tak již výkon nestačí k likvidaci bakterií, po cca 1 roce je nutné zářivku vyměnit, protože přestane ničit i volnou řasu. UV zářivková trubice je od vody v UV lampě oddělena krycí trubicí z křemíkového skla, kterou je potřeba min. 1x ročně očistit od vodního kamene. Neprůhlednost této trubice výrazně snižuje výkon UV lampy. K čištění lze použít domácí přípravky na vodní kámen, ocet popř. kyselinu solnou.

Přípravky proti volné řase:

Vláknité druhy řas

Popis: Na rozdíl od volných řas, které se vznáší ve vodním sloupci, jsou vláknité řasy pevně přirostlé k podkladu. K uchycení v jezírku využijí jakýkoliv povrch, a protože je konkurenční volná řasa odstraněna, velmi brzy se objeví v téměř každém jezírku. Tyto řasy nejčastěji rostou u přítoku vracející se vody, v mělkých částech jezírek, v potůčcích, vodopádech a v pobřežních zónách. Zkrátka všude tam, kde je hodně světla, mělká voda a vhodný podklad. Řasám se nejvíce daří v teplé vodě, ale dokáží prosperovat i ve vodě studené během zimy.

Řešení:
Mechanická likvidace
Pokud přesáhne množství vláknité řasy únosnou mez, je třeba zasáhnout. K mechanickému omezení růstu řasy se nejčastěji používá vysavač. Pomocí různých koncových hubic odstraníme řasu ze štěrku, stěn nebo dna. Na kameny a na dočištění lze použít kartáč nebo dnovou síťku na teleskopické tyči. Řasu je dobré takto odstranit i před použitím chemických přípravků.

Likvidace pomocí chemických přípravků
U některých jezírek stačí vláknitou řasu odstraňovat pouze pomocí techniky a není potřeba do vody přidávat žádnou chemii. U většiny zahradních jezírek se však přípravkům proti vláknité řase bohužel nevyhneme. Vždy platí, že je aplikujeme pouze když řasa roste, uváženě a dodržujeme pokyny k jejich použití.

Rady a doporučení:

  • správně zvolená filtrace, UV lampa a čerpadlo jsou základní podmínkou k omezení růstu řasy
  • každou filtraci je nutné pravidelně čistit od usazenin, stejně jako všechny vnitřní části jezírka
  • vždy na jaře a při jakémkoliv nestandardním zásahu do provozu jezírka nezapomeňte doplnit startovací bakterie
  • počet ryb v jezírku je limitován velikostí a kvalitou filtrace, více ryb znamená více problémů s řasou
  • nepřekrmujte ryby, pokud špatně odhadnete množství krmiva, jeho zbytky neprodleně z vody odstraňte
  • používáte-li k dopouštění jinou vodu než z vodovodního řadu, pravidelně kontrolujte její parametry; voda ze studny či vrtu může mít vyšší obsah dusičnanů a jiných látek, které podporují růst řas
  • všechna zařízení, která jsou spojena s filtrací vody v jezírku, musí být v provozu nepřetržitě

Vláknitá řasa patří mezi nejčastěji probíraná témata hovorů a diskuzí mezi jezírkáři. Není opravdu jednoduché se jí úplně zbavit, tedy pokud je to vůbec možné. Výše popsané rady a doporučení směřují k tomu, aby nebylo nutné v boji proti ní používat žádné chemické přípravky nebo pouze v minimální míře.

Přípravky proti vláknité řase:

Vláknitá, chomáčovitá řasa

Popis: Jedná se o druhy vláknitých řas, které nejsou pevně přirostlé k podkladu. Tato řasa se vyskytuje zejména na dně a ve štěrkových zónách. Tvoří zde různě velké chomáče a vrstvy, které se během dne uvolňují a jsou vyprodukovaným kyslíkem vynášeny na hladinu. Jezírka, ve kterých se vyskytuje tato řasa, mívají během poledne hladinu pokrytou nevzhlednými chuchvalci řasy.

Řešení:
U jezírek s příliš rozsáhlými štěrkovými zónami, případně štěrkem na dně
Odstraňte ze dna vše, co by zabraňovalo nečistotám odcházet do filtrace. Tyto druhy řas narůstají právě na usazeninách. Omezte na minimum štěrkové zóny s mělkou vodou, které jsou pro tuto řasu ideální. Dno i stěny jezírka musí být hladké.

U jezírek s nedostatečným výkonem čerpadla nebo špatně vytvořenou cirkulací vody
Proud, který unáší nečistoty do sání a následně do filtrace, je slabý, což vede k jejich usazování na dně a stěnách jezírka. Minimální hodnota výkonu čerpadla nebo čerpadel se musí rovnat polovině objemu jezírka. Přítok vody z filtrace do jezírka a sání vody z jezírka musí být na protilehlých, krátkých stranách. Cílem je, aby voda v jezírku proudila po celé ploše dna.

Rady a doporučení:

  • udržujte dno i ostatní části jezírka bez usazenin, používejte vysavač, dnovou síťku, kartáč
  • při plánování jezírka nebudujte rozsáhlé okrajové štěrkové zóny; nejlépe fungují úzká, dlouhá a hluboká jezírka s kolmými stěnami
  • představa jezírka, které má dno pokryté čistým štěrkem, je sice velmi lákavá, ale nemožná; v biologicky živém prostředí s množstvím stále vznikajících nečistot se štěrk na dně brzy zaplní a pokryje nehezkým povlakem s řasou

Přípravky proti chomáčovité řase:Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR