Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

Slovníček pojmů a slangových výrazů

Slovníček pojmů a slangové výrazy se kterými se můžete setkat v naší firmě a při hovoru s námi. Velmi užitečná věc pro ty, kteří už s námi hovořili nebo si nechali něco vysvětlit a rádi by věděli, o čem to vlastně celou dobu byla řeč. Cílem je pouze základní vysvětlení pojmu či výrazu. Detailnější popis najdete na našich www stránkách.
Aerobní ـ to znamená obsahující nebo potřebující kyslík.
Ajsfríčko ـ Ice Free - 5ti watové čerpadélko připevněné pomocí hadičky k polystyrenovému plováku. Proud vody naráží ze spodu do plováku, rozvlňuje hladinu a vytváří tak nezamrzající otvor během zimy.
Aktivní kyslík - peroxid - kyslík ve formě prášku - pomocník při čištění jezírka. Po nasypání na hladinu klesne na dno, nabalí na sebe nečistoty a vyzvedne je na hladinu.
Algoxan - jiný název pro aktivní kyslík neboli peroxid
Akvarock ـ pórovitý materiál připomínající zvětralou lávu. Používá se jako náplň do filtračních komor. Díky své pórovitosti má poměrně velkou využitelnou plochu pro filtrační bakterie.
Algicid ـ obecné označení přípravku proti řasám.
Amoniak ـ česky čpavek - jedovatá látka vznikající ve vodě z výkalů ryb a dusíkatých látek z krmiva, které nejsou z vody dostatečně vyfiltrovány. Ryby jej z organizmu vylučují žábrami a rozpuštěný ve vodě velmi úzce souvisí s ph.
Anaerobní ـ to znamená neobsahující nebo nepotřebující kyslík.
Arabela ـ slangové označení podkladové geotextilie.
Argulus ـ česky kapřivec - živočich parazitující na kůži, ploutvých nebo šupinách ryb. Při větším výskytu může způsobit i úhyn ryb.
Asagi ـ označení pro Koi s modrou a červenou barvou.
Astaxantin ـ barvivo, které se přidává do krmiva a podporuje vybarvení nejen u Koi.
Bednička ـ slangový výraz pro jednotlivý díl ztraceného bednění.
Bentos ـ jsou to živočichové žíjící na dně rybníků a jezer a sloužící jako potrava jeseterům.
Bioakvacit ـ jiné označení pro biomolitan.
Biokuličky ـ náplň do filtračních komor - různě děrované kuličky z tvrzeného plastu sloužící jako plocha pro filtrační bakterie.
Biomolitan ـ náplň do filtračních komor - pěna, která se používá k výrobě norných stěn při úniku nebezpečných látek nebo jako filtrační materiál s obrovskou plochou pro filtrační bakterie.
Biotop ـ označení prostoru, který je vytvářen a ovlivňován všemi složkami přírody, které se zde nachází, všemi  rostlinami a živočichy. Někdy se takto nazývá jezírko, které se filtruje přes štěrky.
Brousilka ـ živočich parazitující na kůži nebo šupinách ryb.
Bubnáč ـ bubnový filtr - filtr sloužící k dokonalému čištění vody od mechanických nečistot, pomocí látkového nebo kovového mikrosíta (až 60 mikronů). Používá se k předčištění vody před biologickou filtrací.
Cundr ـ slangový výraz pro kousek čehokoliv, který je nutně potřeba pro spojení něčeho.:-)
Čerpadlová šachta ـ výrobek z tvrzeného plastu, který je umístěn těsně vedle jezírka v zemi. Je propojen s jezírkem širokým potrubím, má většinou 2 komory. Čerpadlo odebírá vodu z druhé komory a ta se do první principem spojených nádob sama doplňuje, čímž vzniká v jezírku sání. Čerpadlo potom žene vodu do filtru.
Čerpadlové zapojení ـ název pro způsob zapojení filtrace, kdy je filtr umístěný nad úrovní hladiny jezírka. Nemusí být v jeho těsné blízkosti, vodu do něj tlačíme hadicí čerpadlem, které je umístěné přímo v jezírku nebo v čerpadlové šachtě. Z filtru zpět do jezírka se voda vrací širokým potrubím samotížně.
Čistič ـ tekutina na očištění a odmaštění povrchu. Používá se hlavně před lepením folie nebo PVC potrubí. Před nanesením lepidla nebo tmelu povrch naleptá a tím umožní dokonalé slepení materiálů.
Denitrifikace ـ zjednodušeně proces, který probíhá ve filtru, při němž se pomocí bakterií voda zbavuje škodlivých látek.
Detrit ـ odborný název pro zbytky organické hmoty.
Doitsu ـ označení pro bezšupinatého Koi, které v japonštině znamená "německý". Bezšupinatý kapr byl poprvé vyšlechtěn v Rakousku takže se jedná o "drobnou":-) japonskou nepřesnost.
Eurokoi ـ nyní už hanlivý název pro všemožně zbarvené Koi, kteří byli víceméně náhodně kříženi a prodáváni v Evropě. Zpočátku nahrazovali méně dostupné originální Koi z Japonska.
Flexibilní košík ـ jedná se o kapsu vyrobenou z propustné, ale pevné látky. Při sázení rostlin ve štěrkových zónách zabraňuje vyplavování zeminy do vody.
Formaldehyd ـ často se užívá jako součást léčebných přípravků pro ryby. Z organismu se nevylučuje, je karcinogenní a proto je zakázán u ryb určených ke konzumaci.
Fotosyntéza ـ proces přeměny anorganických látek na organické za přítomnosti světla.
Geoška ـ geotextilie - slangový název pro ochrannou tkaninu, který je nutné použít při stavbě jezírka mezi folii a zeminu nebo beton. Je nezbytné s ní oddělit od folie také kameny a štěrk.
GH ـ označení stupňů tvrdosti. Udává se v nich tvrdost vody.
Ginrin ـ označení pro Koi, který má na šupinách více než 20 třpytivých šupin rozložených v páse na hřbetě.
Gravitační zapojení ـ název pro způsob zapojení filtrace, kdy je filtr umístěný v šachtě těsně vedle jezírka. Širokým potrubím je propojen s jezírkem. Čerpadlem, které leží na dně šachty se odebírá voda z poslední komory filtru a pomocí principu spojených nádob se do první šachty filtrace sama doplňuje, čímž vzniká v jezírku sání.
Gula ـ dnová vpusť - výrobek z tvrzeného plastu, který kryje sání ze dna jezírka a pomocí potrubí 110 mm propojuje jezírko s čerpadlovou šachtou nebo filtrací.
Hátéčko ـ HT PVC - název pro systém potrubí menších rozměrů. Spojuje se zasunutím do hrdla s gumovým těsněním za pomocí montážního gelu.
Hi Utsuri ـ označení pro Koi s oranžovou a černou barvou.
Chloramin "T" ـ poměrně drastický, ale při správném použití velmi účinný přípravek pro likvidaci parazitů, případně k dezinfekci pomůcek a zařízení.
Chlorella ـ sladkovodní jednobuněčná řasa. Používa se jako přídavek do krmiv.
Jelito ـ slangový výraz pro velmi problémového zákazníka :-)
Kágéčko ـ KG PVC - název pro systém potrubí větších průměrů. Je vhodný pro pokládání do země. Spojuje se zasunutím do hrdla s gumovým těsněním za pomocí montážního gelu.
Kaldnes, swimmbettmedium ـ název pro malé válečky vyrobené z plastu jejichž povrch bývá různě upraven tak, aby byly prostupné pro vodu a zároveň vytvářely co největší plochu pro život filtračních bakterií.
Kantaxantin ـ barvivo, které se přidává do krmiva a podporuje vybarvení nejen u Koi.
Karoten ـ přírodní látka podporující červené vybarvení nejen u Koi.
Kapřivec ـ latinsky argulus - živočich parazitující na kůži, ploutvých nebo šupinách ryb. Při větším výskytu může způsobit i úhyn ryb. Lze poměrně snadno rozeznat pouhým okem.
Kartáč ـ filtrační kartáč - podobá se velkému kartáči na čištění lahví. Používá se k zachycení hrubých nečistot v prvních odděleních komorových filtrů.
Kata ـ Algae Away - zjednodušený název pro jediný fungující přípravek proti vláknité řase.
Kaučuk ـ kaučuková folie (EPDM), druh folie, který má velmi dlouhou životnost, ale nelze svařovat, pouze lepit. Proto se většinou používá pouze k vytvoření větších nečlenitých jezírek.
KH ـ označení uhličitanové tvrdosti vody.
Kohaku ـ označení pro Koi, který má pouze červenou a bílou barvu.
Koi ـ v japonštině barevný kapr.
Kořenovka ـ název pro mělkou část jezírka hustě osázenou rostlinami, která při dostatečné velikosti slouží jako přírodní náhražka filtru. Protože je většinou nemožné z ní odstranit usazené kaly funguje  pouze dočasně.:-)
Krevnička ـ méně známý jednobuněčný parazit, který způsobuje problémy zvláště u mladých Koi.
Kožovec rybí - nebo také krupička - velmi známý parazit, který však u Koi nezpůsobuje větší problémy. Na rybě je velmi těžce rozpoznatelný, je nutná bezprostřední blízkost a zkušený pozorovatel.
Krupička ـ kožovec rybí - velmi známý parazit, který však u Koi nezpůsobuje větší problémy. Na rybě je velmi těžce rozpoznatelný, je nutná bezprostřední blízkost a zkušený pozorovatel.
Křemíkovka ـ trubice z křemíkového skla oddělující v UV lampě zářivku od obtékající vody.
Kuláč ـ kulový ventil - používá se k vodotěsnému uzavření potrubí.
Malachitka ـ malachitová zeleň - barvivo, které se přidává do léčebných přípravků pro ryby. Působí zejména proti plísním.
Mufna ـ díl sloužící ke spojení PVC potrubí buď pomocí závitu nebo lepením.
Napakovat ـ slangový výraz pro utěsnění závitu pomocí koudele nebo teflonové pásky.
Niigata ـ oblast v Japonsku, v minulosti i současnosti proslulá chovem Koi.
Nisai ـ název pro dvouletého Koi.
Nitrát ـ česky dusičnan.
Nitrifikace ـ zjednodušeně proces, který probíhá ve filtru, při němž se pomocí bakterií  voda zbavuje škodlivých látek.
Nitrit ـ česky dusitan.
NO² ـ označení pro nitrit neboli dusitan.
NO³ ـ označení pro nitrát neboli dusičnan.
Oblouk ـ používá se jako díl při spojování PVC potrubí. Vyžaduje více místa, ale daleko méně se v něm brzdí proud vody.
ORP ـ zkratka pro oxidačně redukční potenciál vody. Zjednodušeně schopnost vody odbourávat škodlivé látky. Sledovat ORP v naší oblasti jezírkářství nemá praktický význam, sleduje se spíše v akvaristice.
Oxygen - jiné označení pro peroxid, viz níže
Oxyper - jiné označení pro peroxid, aktivní kyslík, viz pojmy na této stránce
Ozon ـ plyn, který se používá k čištění vody od choroboplodných zárodků, virů, kvasinek, bakterií atd. Při jeho užívání v našem oboru je největším problémem jak dosáhnout dokonalého nasycení vody ozonem.
Peroxid ـ aktivní kyslík ve formě prášku - pomocník při čištění jezírka. Po nasypání na hladinu klesne na dno, nabalí na sebe nečistoty a vyzvedne je na hladinu.
pH ـ název pro kyselost vody. pH vody je pro ryby velmi důležité.
Plankton ـ drobní živočichové žijící ve vodním sloupci. Důležitý začátek potravního řetězce.
Platinum Ogon ـ označení pro Koi s čistě bílou barvou.
Pobřežní zóna ـ část jezírka, která slouží k vytvoření přirozeného přechodu okrajů jezírka do zahrady. Může být osázená vodními rostlinami, proto je vysypaná kačírkem, hluboká max 20 cm a široká co nejméně.
Probiotikum ـ označení látky, která pozitivně ovlivňuje trávení a tím přispívá ke zvýšení přirozené imunity organismu.
Propolis ـ přírodní látka, kterou produkují včely. Používá se jako doplněk stravy Koi, případně jako součást léčebných přípravků.
Předfiltr vortexový ـ výrobek z plastu připomínající včelí plástev, který zdokonaluje funkci vortexu neboli odstředivky.
Přesuvka ـ slouží ke spojení nebo uzavření plastových trubek spojovaných na gumu.
Příruba ـ buďto stěnová nebo foliová průchodka přes materiál.
Recirkulace ـ nucený oběh vody. V našem oboru tzn.trvalý oběh vody: čerpadlo-filtr-a zpět.
Rostrum ـ označení pro zvláštní tvar hlavy u veslonosů.
Rozdělovač ـ v naší firmě tím označujeme výrobek firmy Oase, kterým snadno rozdělíte proud vody na 2 samostatně regulovatelné větve.
Rukáv ـ pomůcka na šetrné přenášení ryb, vyrobení z pevné textilie a kovového rámu s rukojetí.
Samočistící ـ často užívaný výraz. Označuje teoreticky velmi snadný způsob čištění vody, který v praxi nefunguje.:-)
Sanke ـ označení pro Koi, který má červenou, černou a bílou barvu, ale černá se nenachází na hlavě.
Sansai ـ název pro tříletého Koi.
Sifon ـ název pro způsob položení výtokového potrubí, které spojuje filtr s jezírkem. Potrubí je skryto v zemi, výtok do jezírka musí být umístěn níž než je výtok z filtru.
Skalice modrá ـ velmi jedovatá látka. Její použití ať už k jakýmkoliv účelům u chovu Koi nedoporučujeme.
Skimmer ـ hladinový sběrač - výrobek z tvrzeného plastu, který nasává nečistoty.
Spirulina ـ název řasy - nezbytná součást kvalitního krmení nejen u Koi.:-)
Suchá šachta ـ čerpadlová šachta s čerpadlem umístěným v suché komoře. Používá se u koupacích jezírek, kde je z bezpečnostních důvodů nutné oddělit čerpadlo od vody. To znamená, že voda je pouze uvnitř čerpadla, ale elektrické zapojení je na suchu.
Šego ـ Shego - název firmy vyrábějící jezírkovou techniku. Pro nás označení topítek na zimu.
Šimi ـ Shimi - označení pro drobnou černou tečku, případně více teček, které se občas vyskytují na těle Koi. Považují se za vadu i když pouze estetickou.
Širo Utsuri ـ Shiro Utsuri - označení pro Koi s pouze černou a bílou barvou.
Šoupák ـ ventil - slouží k regulaci toku vody v potrubí, nezabezpečuje dokonalé utěsnění.
Šova ـ Showa - označení pro Koi, který má červenou, černou a bílou barvu.
Šroubení ـ rozebíratelný spoj hadic nebo trubek.
Štěrbináč ـ štěrbinový filtr - filtr sloužící k čištění vody od mechanických nečistot, pomocí kovového mikrosíta (250 mikronů), používá se předčištění vody před biologickou filtrací.
Šusui ـ Shusui - označení pro Koi s modrou a červenou barvou a s šupinami pouze na hřbetě.
Tančo ـ Tancho - bílý Koi s červenou skvrnou na hlavě.
Tategoi ـ označení pro nadějné Koi, které můžeme případně použít pro další chov.
Tmel ـ jezírkový tmel - výrobek s širokou použitelností. Používá se k utěsnění materiálů vystavených vodě. (spoj folie a plastu, spoj dvou plastů apod). Pro naši práci je vhodnější než silikon.
Tosai ـ název pro jednoletého Koi.
Uvéčko ـ lampa s UV zářením - zařízení ve kterém přinutíme vodu protékat v úzkém sloupci kolem trubice s ultrafialovým zářením. Používá se hlavně k likvidaci volné řasy.
Venturi tryska ـ jednoduché zařízení vyrobené z plastu, které slouží k okysličení vody. Pomocí hadičky umístěné mimo vodu přisává vzduch do potrubí a tím provzdušňuje vodu.
Vortex ـ česky odstředivka. Je to válcová nádoba s výpustí ve dnu do níž je přiváděna voda s nečistotami z jezírka. Vtok je u stěny zhruba v polovině válce. Těžší částice sedimentují na dno a čistá voda přepadá do široké trubky uprostřed a odtud proudí do dalších komor filtru.
Vracečka ـ slangové označení potrubí nebo hadice, které spojuje výtok z filtru s jezírkem.
Yamabuki Ogon ـ označení pro Koi s čistě žlutou barvou.
Yonsai ـ název pro čtyřletého Koi.
Zeolit ـ přírodní kámen sopečného původu, bílé barvy. Lze ho koupit v různých velikostech, používá se jako náplň do filtračních komor. Využívá se jeho pórovitosti a výborných absorpčních schopností(pohlcuje dusíkaté látky, čpavek a těžké kovy). Nevýhodou je jeho brzké zanesení a to, že po naplnění kapacity začne navázané látky uvolňovat zpět do vody. Proto je nutné ho pravidelně obměňovat.
Zimák ـ zimovací ventil - označení pro šoupě umístěné v nejnižší části potrubí vedeného v zemi. Jeho otevřením před zimou umožníme vytečení vody ze systému, který by mohl být poškozen mrazem. Bývá zpravidla umístěn na potrubí spojujícím výtok z filtru s jezírkem.


Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR