Příprava zahradního jezírka na zimu a zimní provoz

O zahradní jezírko pečujeme celou sezónu, nicméně s postupným ochlazováním se v jezírku mění podmínky. Rostliny zatahují mízu do kořenů, postupně se snižuje kvalita biologického čištění vody, metabolismus ryb se zpomaluje a  chystají se na zimní spánek. Pojďme si tedy projít, co je potřeba udělat pro úspěšné překonání zimy.

Během srpna a září, kdy jsou rozdíly mezi teplotou vody přes den a v noci minimální, se snažíme do Koi a ostatních ryb dostat co možná nejpestřejší stravu, obohacenou o probiotika, vitamíny a potravinové doplňky. Ryby v tomto období velmi dobře přijímají nabízenou potravu a my můžeme využít celou škálu vitamínů a potravních doplňků, které přidáváme na krmivo.

S ochlazením, kdy se začne zvětšovat rozdíl mezi teplotou vody přes den a v noci a průměrná teplota klesne na přibližně 15 °C, je dobré zvolit lehce stravitelné krmivo, které tolik nezatěžuje trávení ryb. V naší nabídce je takovým vhodným krmivem Wheat Germ (pšeničné klíčky). V tomto období z doplňujících látek volíme Beta Glucan, česnekový koncentrát a vitamín C, které zvláště podporují tvorbu a správné fungování imunitního systému ryb. Krmivem Wheat Germ můžeme krmit také na jaře, kdy se voda pomalu ohřívá nad 10°C a ryby začínají pomalu přijímat potravu.


Metabolismus Vašich ryb se řídí teplotou vody. Obecně platí, že ryby přestáváme krmit při dlouhodobějším poklesu teploty vody v jezírku na 10 °C a méně, kdy Koi ztrácejí o potravu zájem a jejich aktivita se výrazně zpomaluje, organismus se připravuje na zimu. Teplota vody 10° není žádné dogma. Zvláště v podzimních týdnech teplota vody dosti kolísá a po přestávce se lze ke krmení vrátit i po několika dnech. Pokud pečlivě sledujeme chování ryb, samy vám "řeknou", kdy a kolik krmiva před zimou podávat. Je ale velmi důležité se vyvarovat překrmení a případné granule navíc ihned z jezírka odstranit. Krmit přestáváme až při dlouhodobém poklesu teploty a po celou zimu potom Koi nekrmíme, a to ani při případném krátkém oteplení. Z trávicího traktu ryb se totiž v období zimního útlumu ztrácí trávicí enzymy. Krmením Koi v této době bychom jim naopak mohli ublížit. Chováte-li společně s Koi v jednom jezírku také jesetery, platí, že je musíte přestat krmit zároveň s Koi. Jeseterovité ryby jsou sice uzpůsobeny na přijímání omezeného množství potravy i přes zimu, ale Koi by krmení během zimy mohlo způsobit vážné zdravotní problémy. Přes zimní měsíce je taktéž většinou vypnutý filtrační systém a případné zbytky krmiva by výrazně zhoršily prostředí v jezírku. Zároveň s vypnutím cirkulace vody přes filtr končí, až do jarního spuštění, i krmení ryb. 

Bahenní rostliny

nůžky s kleštěmi v jednom,Po příchodu prvních mrazíků je nutné zaměřit pozornost na bahenní rostliny. Jejich listy a nadzemní části jsou již v této době nevzhledné a míza rostlin je stažená do cibulek a kořenů. Mimo hladinových výhonů vachty trojlisté, jejichž výhony vydrží i zamrzlé v ledu, odstraníme nadzemní části všech rostlin. Dlouhé stonky a listy leknínů ostříháme. Jako názornou ukázku jsme pro Vás nafotili "firemní"  jezírko po právě zmíněné údržbě, které si můžete prohlédnout pod článkem.

Listy rostlin odstraňujeme proto, že během zimy uhnívají, padají na dno jezírka a při jejich tlení vznikají jedovaté plyny, které zhoršují rybám zimování. Radikálního ostříhání se nemusíte obávat, na jaře znovu obrazí. Dno jezírka je nutné před příchodem prvních mrazů dobře uklidit vysavačem nebo dnovou síťkou. Odstraňování nečistot ze dna i z celého jezírka je velmi důležité během celého roku, ale naprosto nezbytné před zimou.

Prodej nůžek s kleštěmi, vysavače PondoVac 4, kartáčů a dnových sítěk.     

                    
 
 

Filtrace

Pokud je Váš filtr umístěn nad úrovní hladiny jezírka, sledujeme předpověď počasí a s prvními většími mrazy (-5°C) filtraci vypneme, vypustíme z ní vodu a otevřeme ventily (šoupata).  Filtrační náplně zůstávají během zimy ve filtru, nejsou sice pod vodou, ale většině druhů filtračních bakterií to příliš nevadí, protože jsou schopné přežít bez problémů i mimo vodní prostředí a po spuštění filtru se opět aktivují. Obecně vždy platí, že se snažíme mít zapnutou filtraci co nejdéle a jarní spuštění provádíme co nejdříve. Vodu vypustíme také z hadic, potrubí a všech míst, kde by mohla zamrznout a napáchat škody. Čerpadlo a UV lampu schováme do prostoru, kde nemrzne a dlouhé zimní večery využijeme k jejich údržbě. U čerpadla vyjmeme a zkontrolujeme rotor, je vhodné jeho omytí v kyselině chlorovodíkové, abychom jej zbavili vodního kamene. Stejnou kyselinu použijeme k očištění statoru čerpadla a křemíkové trubice u UV lampy. Po ošetření dobře opláchneme čistou vodou.

U gravitačních filtrací a filtrací, které máme schované v šachtách a nehrozí jejich poškození mrazem, můžeme cirkulaci vody nechat zapnutou. Při zimní cirkulaci vody je možné vyměnit filtrační čerpadlo za čerpadlo slabší, a to až o poloviční výkon.


Zazimování čerpadlové šachty

Až budete nuceni kvůli počasí zastavit cirkulaci vody v jezírku, zavřete obě přívodní šoupata 110 mm v první komoře šachty. Šoupata mohou i po uzavření prokapávat, proto použijte na uzavření potrubí za šoupaty některou z následujících zátek: HT hrdlo nástrčné 110 mm + KG zátka 110 mm nebo KG spojka s hrdly 110 mm + KG zátka 110 mm. Tyto uzávěry zapřete o zadní stěnu střední komory šachty tak, aby je tlak vody nemohl během zimy vysunout. Tím máte uzavřený přívod vody z jezírka. Pocházíte-li z výše položených míst, můžete do části šachty se šoupaty vsunout například igelitový pytel s minerální vatou. Šroubení před a za čerpadlem povolte, nechte vytéct vodu, kterou následně ze všech částí šachty vyčerpejte. Nevyteče-li Vám voda z výtlakové hadice po odmontování čerpadla sama, použijte k jejímu odstranění kompresor nebo jezírkový vysavač. Pokud čerpadlo necháváte během zimy v šachtě, obraťte jej sáním dolů tak, aby v něm nezůstala stát voda. Šachtu uzavřete víkem a zazimování je hotové.


Obecné rady a doporučení


Po dobu, kdy je voda ve vašem jezírku pokryta ledem, je vhodné odmetat sníh z jeho povrchu. Jde o to, aby řasa, která se na kamenech a fólii během zimy vytvoří, měla normální denní a noční cyklus. Řasa, jako každá rostlina, ve dne vypouští při asimilaci kyslík, v noci pak při disimilaci kysličník uhličitý. Při ponechání vrstvy sněhu na zamrzlé ploše delší dobu má řasa pouze noční režim a vypouštěním CO2 zhoršuje rybám prostředí. Bruslení a jiné zimní radovánky na zamrzlé jezírko a jeho okolí nepatří. Ryby potřebují k úspěšnému překonání zimy klid.

I při pečlivém dodržení všech zásad a pokynů při zimování Koi, jeseterů a ostatních ryb se může stát, že některé ryby přes zimu uhynou. Minimalizovat ztráty lze zbudováním zimoviště nebo vytvořením podmínek pro zimní filtrování vody. Z tohoto důvodu je dobré jezírko, ryby i kvalitu vody během zimy sledovat, vytvářet si své vlastní postupy a opatření a radit se při tom s profesionály. Pracujeme s živou přírodou, které se snažíme vnutit jakýsi náš řád a je pochopitelné, že nám občas ukáže, kdo je tady pánem.


Vytvoření nezamrzajícího otvoru v ledu

U jezírek, stejně jako u přírodních vodních nádrží, slouží vodní hladina jako oboustranná membrána, přes kterou prostupují plyny obsažené ve vodě i ve vzduchu. Pro úspěšné zimování vašich ryb, je nutné z důvodu přístupu vzduchu a naopak odventilování jedovatých plynů udržovat část hladiny bez ledu. Je naprosto špatné otvor v ledu vysekávat, vyřezávat nebo rozbíjet. Hluk a otřesy rybám velmi vadí nehledě k možnosti protržení fólie. Velikost otvoru v ledu se řídí objemem jezírka a počtem ryb. Otvor lze vytvořit mnoha způsoby:

Oase Aquaoxy 10001) Použitím vzduchovacího kompresoru
Během sezony můžeme vzduchování použít ke zvětšení plochy hladiny, přes kterou dochází k výměně plynů. Povrchová plocha jednotlivých bublinek se sčítá, a tím navyšuje celkovou plochu hladiny jezírka. V zimním období lze kompresor použít k rozvlnění hladiny jezírka. Kompresor umísťujeme do prostředí s nízkou vlhkostí, kvůli častému vytváření vodního kondenzátu, který následně zamrzá v přívodních hadičkách a znemožňuje přístup vzduchu ke vzduchovacím kamenům. Vždy menší vlhkost je mimo budovu. Vzduchovací kameny nebo placky umísťujeme do vody nad nejhlubší místo jezírka (nikoliv však na dno), ale zavěšujeme je cca 50 cm hluboko pod hladinu, aby nemohlo dojít k ucpání vzduchovacího kamene a aby proud bublin co nejvíce rozrážel hladinu.

Prodej vzduchování                                                                                                                                                                   

ice free 4 season2) Použitím Icefree 4 Seasons od firmy Oase
Toto pouze 5W čerpadlo, které je zavěšené na polystyrénovém plováku, je vhodné do všech jezírek při normální osádce ryb a do 20m3 vody v jezírku. Jedná se o nejpoužívanější způsob udržení otvoru v ledu. Voda je čerpadlem tlačena vzhůru k hladině, kde narazí na polystyrenový plovák čímž rozvlní hladinu. Polystyrénový plovák upevníme např. pomocí rybářského vlasce nad nejhlubší místo jezírka tak, aby čerpadlo nebralo vodu ode dna, kde by mohlo dojít k ucpání krytu čerpadla. Při hloubkách 1,2 m a nižších zkrátíme přiměřeně výtlakovou hadičku. Tento výrobek umožňuje využití i během sezony, kdy jej po jednoduché úpravě lze využívat jako menší vodotrysk.

Prodej IceFree 4Seasons 

                                                                                                                                                  

Použití čerpadla se zkráceným oběhem3) Použitím čerpadla se zkráceným oběhem
Máme-li v jezírku hodně ryb a u jezírek s objemem větším než 20 m3 zajišťujeme otvor v ledu pomocí čerpadla s nízkou spotřebou. Čerpadlo umístíme do hloubky, kam nemůže sahat led nebo jej zavěsíme za výtlačnou hadici nebo trubku. Ukončení hadice pod hladinou volíme tak, aby proud vody hladinu co nejvíce rozvlnil, ale aby voda nevystřikovala ven. Ohyb hadice, případně oblouk 45° na konci trubky nasměrujeme nad nejhlubší část jezírka. Takovéto vytváření nezamrzající otvoru není ovlivňováno počasím (ledový vítr, mráz atd.), nemůže docházet k zamrzání kondenzátu v hadičkách a je spolehlivé. 

 
5) Pontec PondoPolar 
Udržuje nezamrzající otvor na hladině pomocí odolného polystyrenového plováku s otvory pro výměnu plynů. Je vhodný pro jezírko bez elektrického připojení. Nevýhodou je, že vytvoří velmi malý otvor v ledu a je to pouze pasivní ochrana proti zamrznutí. Umístěte nad nejhlubší část jezírka a komůrky ve spodní části vyplňte štěrkem.

Plováky proti ledu na e-shopuIce Free Termo6) Ice Free Thermo
Udržuje nezamrzající otvor na hladině pomocí topné spirály. Topení se aktivuje pouze při poklesu teplot pod hranici mrazu. Topné těleso je upevněno do plováku z odolného polystyrenu. Funguje i při velmi silných mrazech, aktivuje se jen hrozí-li zamrznutí hladiny. Nevýhodou je, že Ice Free Thermo udržuje poměrně malý otvor v ledu a je u něj větší spotřeba elektrické energie. Používejte v jezírkách do 20m3. Ice Free Thermo umístěte nad nejhlubší část jezírka. Ice Free Thermo je k dispozici ve dvou variantách tedy: Ice Free Thermo 200 (není vybaveno automatickým spínáním při poklesu teploty) a Ice Free Thermo 330. 

Plovoucí ohřívače na e-shopu                                                                                                                     

Zimoviště

Pokud se chcete těšit z koi i v zimě a rádi byste jim poskytli ty nejlepší podmínky, můžete jim postavit tzv. zimoviště v domě, zimní zahradě nebo skleníku. Velkou výhodou tohoto způsobu zimování je, že se ryby nevysilují během zimní pauzy, mohou přijímat potravu a také je máme celou zimu pod dohledem. Zimoviště můžete nechat v chladné místnosti s přirozeným nebo umělým světlem s teplotou okolo 10°C. Při těchto podmínkách nekrmíme a postačí vodu pouze základně filtrovat, zajistit vzduchování a pravidelně obměňovat část vody.

Nejlepší způsob, pokud to podmínky dovolí, je zbudovat zimoviště ve vytápěné nebo temperované místnosti. Za těchto okolností můžeme ryby přikrmovat, je však nutné mít zapojenou odpovídající filtraci a vzduchování. Teplotu držíme na 18 - 20°C. Zimoviště vždy napouštíme vodou z jezírka, do níž teprve přelovíme ryby (aby nezaznamenaly žádný rozdíl v teplotě a složení vody). Při jarním vypouštění ryb zpět do jezírka volíme obdobný postup, kdy vodu z jezírka připouštíme pomalu do vody v zimovišti tak dlouho, až dojde ke srovnání teploty a parametrů vody. Vždy postupujeme co nejpomaleji. Umísťováním ryb do zimoviště minimalizujeme riziko ztrát, či onemocnění ryb. To platí zvláště pro chov špičkových, dražších Koi. Nádrž, ve které držíme ryby přes zimu, si můžeme zbudovat sami nebo koupit již hotovou.

Zimování ryb z plastových jezírek, jezírek malých nebo málo hlubokých
Pro karasy, závojnatky a jiné drobné ryby není potřeba zimoviště stavět. Můžeme využít staré akvárium, různé nádoby na vodu, plastový IBC kontejner apod. Důležitá zásada u těchto nádob je, že jejich šířka by měla být vždy větší než jejich výška. Jezírkové ryby mají rády horizontální, ne vertikální prostory. Pro tyto malé nádrže můžeme využít i jednoduché akvarijní filtry, případně využít filtraci, která běží u jezírka přes sezonu. Nádrže je vždy nutné zakrýt proti možnému vyskočení ryb. Pokud například v chladné místnosti filtraci nepoužijete, je nutné vzduchování nebo menší čerpadlo, které zabezpečí pohyb vody. Vodu je nutné také v cca 14 denních intervalech částečně vyměnit za čerstvou. Odsáváme ji vždy ode dna, abychom se zároveň zbavili usazenin. Objem vyměněné vody tvoří přibližně max. 20 % objemu nádrže. Nemáme-li v místnosti s nádrží dostatek přirozeného světla, je nutné umělé osvětlení se spínacími hodinami.

Stavba zimoviště
K vybudování je možné využít například část garáže, technické místnosti nebo sklepa. Většinou využijeme roh místnosti, který vytvoří dvě stěny a zbylé stěny přistavíme ze ztraceného bednění, ytongu apod. Část bazénu oddělíme přepážkou, čímž vytvoříme prostor pro filtr.

Vyzděné vnitřní plochy natáhneme stavebním lepidlem. V podlaze, kterou vytvoříme z tvrzeného polystyrenu, může být uloženo propojovací potrubí mezi částí pro ryby a částí pro filtr.

Vnitřní část bazénu necháme vyvařit z folie tak, že vzniknou dva vodotěsně oddělené prostory - část pro ryby a část pro filtr. Dna nádrže a filtru propojíme potrubím pomocí foliových přírub. Do horní části filtru umístíme čerpadlo, které odebírá vodu z filtru, přečerpává ji do části s rybami a voda od ryb se potom potrubím ve dně, pomocí principu spojených nádob, vrací zpět do filtru.


Pořízení hotového zimoviště
Zakoupením hotového bazénu odpadá pracnost, nádrž je lehká a mobilní. Podle množství a velikosti ryb můžete využít nádrže na zimování ryb z naší nabídky.

Nádrž pro chov a prodej ryb 100 x 120 cm - 600 l, PE

Kruhová nádrž pro KOI 150 x 76 cm, objem cca 1,3 m3

Laminátová nádrž 165 x 165 x 90 cm s filtrem

 

Všichni pracovníci firmy Jezírka Banat s.r.o. Vám přejí úspěšné překonání zimy a jsou připraveni Vám poradit.

Datum poslední revize a doplnění:

10.01.2024

Největší speciálka v ČR a SR, široký výběr

 • většinu zboží máme skladem a doručujeme do 24 hodin
 • jsme silná společnost s vlastními sklady a kapitálem
 • v kamenné prodejně se můžete na vše důkladně podívat a ihned odvézt
 • profesionální obsluha s praxí Vám vždy poradí
 • balné neúčtujeme, poštovné při objednávce nad 1.000 Kč platíme za Vás
 • nejsme vázáni na žádnou značku, nabízíme jen to nejlepší, co je na trhu
 • máme zkušenosti, neprodáváme jen z katalogu
 • komunikujeme se zákazníky při nedostatcích
 • novinky na trhu - sledujeme nejnovější trendy a technologie
 • rychlé vyřízení reklamace
 • poskytujeme servis a náhradní díly
 • jsme průkopníci v oboru, máme tradici
 • recenze na heuréce
 • mnoho referenčních akcí
 • jezírka nás baví