pH vody

Obecné informace o pH

Hodnota pH je ukazatelem síly kyseliny nebo zásady. Je rozdělena do stupnice od 0 až 14. Voda s hodnotou pH 7 se považuje za neutrální. Všechny hodnoty nižší než 7 jsou označovány jako kyselé, každá hodnota větší než 7 je označována jako zásaditá (alkalická). Voda z vodovodu má zpravidla hodnotu pH mezi 7,0 a 7,5.

Kyselé roztoky mají hodnotu pH nižší než 7. Čím hlouběji pod 7 se hodnota pH nachází, tím kyselejší je voda. Silně kyselá je například koncentrovaná kyselina solná s hodnotou pH nižší než 1. Jako příklad silné zásady můžeme uvést hašené vápno.

Hodnota pH vody a zahradní jezírko

Hodnota pH vody neboli její kyselosti představuje jeden z nejdůležitějších faktorů pro všechno živé ve vodě. Ideální pro zahradní jezírka jsou hodnoty od pH 6 do pH 8. Mezní hodnoty, při kterých je nutný Váš zásah, jsou hodnoty menší než pH 6 a větší než pH 8,5. Pokud se úroveň pH ve vašem jezírku pohybuje v těchto mezích, nemá žádný smysl pH nějak upravovat. pH vody v jezírku přirozeně kolísá v závislosti na denní době. Přes den je kyselost vody nižší, v noci naopak kyselost vody stoupá. Maximální hodnoty tohoto kolísání lze naměřit časně ráno, kdy je po noci pH nejnižší a večer, kdy je po celém dni pH naopak nejvyšší. Mírné kolísání pH vody v jezírku je způsobeno činností rostlin a hlavně řas, které jej ovlivňují tím, že přes den odebírají z vody oxid uhličitý CO2 a během noci naopak CO2 produkují. Kysličník uhličitý je velmi důležitý pro vytvoření a hlavně udržení optimálních neutrálních hodnot pH. U správně provozovaných jezírek je toto kolísání kyselosti vody pouze mírné a jeho obyvatele včetně ryb nijak neohrožuje. Problémem pro ryby a všechny ostatní živočichy jsou náhlé, skokové změny úrovně pH.

Co může ovlivňovat úroveň pH v zahradním jezírku?

1) Velký a perfektně fungující filtr

Nitrifikační proces, během kterého se ve filtru pomocí bakterií voda zbavuje čpavku, dusitanů a dalších nežádoucích látek, snižuje hodnoty pH. Slabé okyselení vody bývá u jezírek žádoucí, protože většina "jezírkářů" neustále řeší vyšší hodnoty pH.

2) Množství řas
U dobře fungujících jezírek, kde jsou řasy pod kontrolou, se ovlivňování pH nemusíme obávat. Problémy s příliš velkým kolísáním nastávají pouze u extrémně zařasených, neudržovaných jezírek.

3) Dopouštění nevhodné vody do jezírka
Při doplňování vody z nevhodných zdrojů (studna, vrt, řeka či rybník) musíme pravidelně kontrolovat parametry těchto vod včetně pH. Opticky čistá voda ještě neznamená kvalitní. Vždy nejlepší je upravená voda z vodovodního řádu.

4) Úroveň KH (uhličitanové tvrdosti vody)
Správné hodnoty KH jsou pevně spojeny s požadovanou a stabilní hodnotou pH. Uhličitanová tvrdost vody patří mezi základní veličiny, jejichž úroveň je třeba u jezírek pravidelně kontrolovat. Požadovaná hodnota KH je 8,0 N a případně vyšší. Tato úroveň je také velmi důležitá pro fungování bakterií ve filtru, kterým správné množství uhlíku ve vodě zabezpečuje zdroj potravy.

Jak předcházet problémům s pH?

Pravidelně měřit úroveň pH a KH pomocí např. AquaActiv QuickStick, pH metrů.


Při naměření hodnot pH nižších než 6 nebo vyšších než 8,5 konzultovat problém s odbornou firmou, která vám pomůže najít příčinu a poradí s jejím odstraněním. Při zjištění nízké úrovně KH použít k úpravě přípravek Teich Stabil.

Vypouštění nových ryb do jezírka, případně umisťování ryb do zimoviště.
Je nutné srovnat nejen teploty vody, do které ryby půjdou a ve které jsou, ale pomalým přimícháváním srovnávat i odlišné složení těchto vod a jejich různé pH. Vždy se snažíme poskytnout rybám čas na pomalou adaptaci.

Vyvarovat se nestandardních zásahů.
Při obměně vody v jezírku neměnit víc jak maximálně polovinu objemu jezírka a novou vodu připouštět velmi pomalu. Prudké změny způsobují rybímu organismu stres, jehož negativní účinky se většinou projeví až po delší době. Neřiďte se radami různých rybářů, kteří při potížích s řasami nebo onemocněním ryb doporučují "vyvápnit" jezírko. Mimo jiných problémů vápno prudce zvyšuje hodnotu pH.

Datum poslední revize a doplnění:

02.09.2020

JEZÍRKA BANAT®, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, Hněvotín, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR
Copyright © 2021, Jezírka Banat s.r.o.

Největší speciálka v ČR a SR, široký výběr

 • většinu zboží máme skladem a doručujeme do 24 hodin
 • jsme silná společnost s vlastními sklady a kapitálem
 • v kamenné prodejně se můžete na vše důkladně podívat a ihned odvézt
 • profesionální obsluha s praxí Vám vždy poradí
 • balné neúčtujeme, poštovné při objednávce nad 2.500 Kč platíme za Vás
 • nejsme vázáni na žádnou značku, nabízíme jen to nejlepší, co je na trhu
 • máme zkušenosti, neprodáváme jen z katalogu
 • komunikujeme se zákazníky při nedostatcích
 • novinky na trhu - sledujeme nejnovější trendy a technologie
 • rychlé vyřízení reklamace
 • poskytujeme servis a náhradní díly
 • jsme průkopníci v oboru, máme tradici
 • recenze na heuréce
 • mnoho referenčních akcí
 • jezírka nás baví